menü

Tóth Menyhért 115. - Portrék

2019.01.10.-01.31.

„Respektálják kérem ezt a jelenséget: Ez ember!”
TÓTH MENYHÉRT FEJEI (PORTRÉI)

‒ Válogatás a Kecskeméti
Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből


Megnyitó: 2019. január 10., csütörtök, 18 óra
Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész

A kiállítás kurátora: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész,
Móra Ferenc-díjas muzeológus, a Kecskeméti Katona József
Múzeum Képzőművészeti Gyűjtemény vezetője

Digitális meghívó: http://www.vizivarosigaleria.hu/content/Toth_Menyhert_kiadvany_web.pdf

"115 éve, 1904. január 2-án született Tóth Menyhért, a 20. századi magyar képzőművészet
talán legegyetemesebb érvényű életművének alkotója. Tette mindezt úgy, hogy
alapvetően öntörvényű, mindig a saját útját járó művész volt, aki szándékosan sohasem
törekedett arra, hogy az aktuális nemzetközi trendeket kövesse.

„Szegénység, betegség, megnemértés, magány volt része egész életen át. Nem az tartotta benne a
lelket, hogy bízott tehetségében, nem a remény éltette, hogy felismerik a tehetségét,
és elismerik művészete értékeit. Az ő világában nem a siker volt az értékmérő, hanem
a munka, a neki adatott mondandó megfogalmazása. Ezért nem változott meg az öregkori
ünneplések idején sem; maradt, aminek indult: a festészeten keresztül az élet titkait kereső
parasztfiú.

Mert a festészet Tóth Menyhért számára nem csupán önmegvalósítás, hanem
megismerés, filozófia is volt.” (Németh Lajos) Tóth Menyhért művészetét csupán a hatvanas
években kezdték el szélesebb körben felfedezni, megismertetni, s mélységében még ma is
tart. Ennek egyik fő letéteményese, mindenekelőtt gyűjteményi téren, a Kecskeméti Katona
József Múzeum, ahová 1974-től kezdve vásárlás, majd ajándékozás, végül 1981 után hagyaték
útján került a többezres életmű mintegy kilencvenöt százaléka.

A hatalmas múzeumi kollekcióból ezúttal Tóth Menyhért fejeiből (portréiból) mutatunk be egy szerény válogatást.
Kiállításunkon a hangsúlyt az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első
két harmadában készül fej-sorozatára helyeztük, mivel azonban a téma mindvégig jelen
volt a „miskei Anteusz” életművében, egy-egy alkotás segítségével az előzményeket, illetve
a kései utózöngéket is érzékeltetni kívántuk."

- ifj. Gyergyádesz László (részlet)

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap II. Kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottsága