menü

Tapasztalás a világról // Bohus Réka, Fabricius Anna, Keresztes Zoltán

2023.05.02-05.23.

Bohus Réka, Fabricius Anna, Keresztes Zoltán fotókiállítása

 

Megnyitó: 2023.05.02. kedd, 18:00

Megnyitja: Chochol Etelka

Közreműködik: Rozs Tamás csellista

 

Facebook esemény: https://fb.me/e/BSxVzMlI

A „Tapasztalás a világról” kiállítás a 2023-as Budapest Photo Festival akkreditált eseménye.

 

   

A Vízivárosi Galériában kiállító három fotóművész alkotásainak közös jellemzőjét foglalja össze a cím. Mindhárman határozott nézőpontból közelítik meg a világ jelenségeit, a hétköznapi tárgyakat és a tárgyakhoz rendelhető tartalmakat.

Fabricius Anna a szavak és a konkrét tapasztalat objektumai közti relációt vizsgálja. Arról gondolkodik, hogy a meglévő fogalmaink, beidegződött szóképeink mennyire befolyásolják a világ dolgairól alkotott közvetlen élményeinket. 

Bohus Rékához hasonlóan ő is a gyermeki megértési folyamat megnyilvánulásain keresztül próbálja megragadni azt az állapotot, amikor a kisgyermek a külvilág dolgaihoz való direkt közeledés során sajátos „babanyelven” fejezi ki a tapasztalását. ihletője szintén saját gyermeke, aki sokkal inkább érzelmi alapon kapcsolódik a jelenségekhez, az ismeretlenre pedig saját fantáziájával próbál magyarázatot találni. A látás számára a legfontosabb érzékelési mód, olyan részleteket tart fontosnak, melyek érzelmi világára gyakorolnak hatást.  Azt próbálja megörökíteni a fotóművész, hogy a gyermeki megismerés aktivitásán keresztül miként nyilvánul meg az a sajátos energia, melynek köszönhetően a tárgyak eredeti funkciója átlényegül egy előre megépített környezetben.

Keresztes Zoltán fotóin szintén az alkotó ember valóságról alkotott tapasztalatait rögzíti. Ezek a képi látványok azonban az élet árnyékosabb oldaláról, a magányról, az elhagyatottságról, a szeretethiányról, a tárgyak pusztulásáról szólnak. Itt is megjelennek az épített, ipari környezet tárgyi elmei, de a művész ellentétbe állítja őket az állatok természetes élőhelyeinek a pusztításával, az emberi fogyasztás szolgálatában. /dr. Gergely Mariann/

 

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap II. Kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottsága