menü

Felházi Ágnes, Csáki Róbert: Festmények

2018.03.07.-03.28.

Felházi Ágnes, Csáki Róbert
Művészcsaládok a II. kerületben

Megnyitó: 2018. március 7., szerda, 18 óra
Megnyitja: Novotny Tihamér művészettörténész

http://www.vizivarosigaleria.hu/content/felhazi_csaki_meghivo.pdf
 

„Ritkán találkozhat az ember ilyen elementáris festőiséggel, a színek természetes
kezelésének ilyen cizellált, kiérlelt módjával. Ilyen hatással bíró kompozíciók csak
született festőegyéniség keze alól kerülhetnek ki, aki csak olyan alkotó lehet, aki a
festést lételemének tekinti. Felházi Ágnes jó nagyot lépett a természeti indíttatású látványvilágtól a belső
látomások hiteles és autentikus előadása felé. Kompozícióit a transzparens felületek
hálózzák be. Megőrzik a képépítkezés folyamatának lenyomatait. Addig érleli,
fejleszti, hangolja „érzelmi összhangzattá” a képfelületbe rögzült színegyüttest, amíg
az meg nem közelíti a belső látomásában megformálódott ideált. Láthatóan sokféle
eszközzel dolgozik. Például érdekesen strukturált felületeket nyom a még képlékeny
festékfoltokba, máshol visszatöröl, megint máshol tűhegyes ecsettel bíbelődik el
hosszasan véletlenszerű foltocskák kompozíciós életre keltése érdekében. S akkor
még nem is szóltunk a kéttenyérnyi felületű kisméretű képei varázslatos világáról.
Ezeken mérhető le igazán az a szakmai tudás, az az egyéni festői gondolkodásmód,
ami Felházi Ágnes festészetét mindenki másétól megkülönbözteti.”
- Tóth Attila művészeti író - tiszatajonline.hu

„Csáki Róbert a tradicionális festészet kvalitásos képviselőjeként szemmel
láthatóan alapos ismerője a hagyományos festői eljárásoknak, és a nagy elődök
festészettechnikai, ám ugyanakkor szellemi tudásának mélyreható tanulmányozója
és örököse. Festészetében számos mester művészeti esszenciájának beépítése
érzékelhető, mint Francisco Goya, Diego Velazquez, William Turner, valamint az
itáliai és németalföldi tájképfestészet hatása is jelen van.
Festői pályáján nem tapasztalhatók élesen elkülönülő korszakok, ha tetszik,
monomániás vehemenciával és kíváncsisággal előrehaladó, jellegzetes és sajátos
festészet Csákié. Látványelvű, figurális festészetében ugyan megtaláljuk a valósképi elemeket,
de alakjai és terei áttételesen értelmezendők, szürreális festészeti világában
a képzelet, az álom és a spontán feltörő emlékek, érzületek és tapasztalások elegye ölt
testet valamiféle bizarr és groteszk világgá ötvöződve. Lazúros, oldott, bátor és könnyed
ecsetkezelésű, nyitott állapotban tartott felületalakítása „mondanivalójának” legmegfelelőbb
interpretálója, ily módon párhuzamba állítható ama formálódó belső lüktetéssel, mely az
alkotót jellemzi.”
- László Melinda - ujmuveszet.hu/2016

 

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap II. Kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottsága